fredag 10. august 2012

PaulusApostelen Paulus er mest kjent for sin radikale omvendelse, for sine mange brev og for sitt patriarkalske kvinnesyn. Ikke mange vet at Paulus var en ivrig fotballsupporter. Man antar at Paulus, i et forsøk på å gjøre idretten utilgjengelig for kvinner, formulerte den første offsideregelen.

søndag 5. august 2012