mandag 25. april 2011

Fyr her


Dette er Trestenene. Et mer eller mindre kjært motiv fra Hvaler. Behørig fotografert i alle vinkler av enhver hobbyfotograf i distriktet. Ser du nøye etter, kan du se Torbjørnskjær bak der et sted. Og ser du ekstra nøye etter kan du se et uforsikret normalobjektiv til Canon bade i sjøen, nede i venstre bildekant et sted.